HLVK03864U Litteraturvidenskab: Forskningsemne: Klimakrise og omsorgskrise i moderne litteratur

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Research Topic: Climate crisis and care crisis on modern literature

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i forskningsprojektet OIKOS - A Cultural Analysis of Care and Crisis in the 21st Century. Grundtanken i både forskningsprojektet og kurset er, at klimakrisen, blandt meget andet, er en omsorgskrise. Derfor skal vi sammen undersøge forbindelsen mellem omsorg og krise, forbindelsen mellem privat og planetarisk husholdning, på et kulturelt niveau og i en samtidshistorisk kontekst. Vi vil fokusere på tre litterære værker: Marilynne Robinsons Housekeeping fra 1980, Toni Cade Bambaras The Salt Eaters ligeledes fra 1980 og Anne Boyers The Undying fra 2019. Ud over disse tre værker vil vi læse omsorgsteoretiske nøgletekster (Joan Tronto, Silvia Federici, Lisa Baraitser, Françoise Vergès), kulturkritiske og politiske analyser af klimakrisen (Jason W. Moore, Stefania Barca, Maria Puig della Bellacasa), uddrag fra den seneste IPCC-rapport, samt, i et begrænset omfang, relevante sekundærtekster. Undervisningen vil bestå af en blanding af korte forelæsninger, gruppearbejde og litteraturlæsning i plenum, besøg af gæsteundervisere og individuel opgavevejledning. Kurset afrundes med to heldags-workshops, hvor de studerende præsenterer skitser til deres eksamensopgaver.

 

For mere information om OIKOS:  https://artsandculturalstudies.ku.dk/research/oikos/

Vi vil fokusere på tre litterære værker: Marilynne Robinsons Housekeeping fra 1980, Toni Cade Bambaras The Salt Eaters ligeledes fra 1980 og Anne Boyers The Undying fra 2019. Ud over disse tre værker vil vi læse omsorgsteoretiske nøgletekster (Joan Tronto, Silvia Federici, Lisa Baraitser, Françoise Vergès), kulturkritiske og politiske analyser af klimakrisen (Jason W. Moore, Stefania Barca, Maria Puig della Bellacasa), uddrag fra den seneste IPCC-rapport, samt, i et begrænset omfang, relevante sekundærtekster.

Undervisningen vil bestå af en blanding af korte forelæsninger, gruppearbejde og litteraturlæsning i plenum, besøg af gæsteundervisere og individuel opgavevejledning. Kurset afrundes med to heldags-workshops, hvor de studerende præsenterer skitser til deres eksamensopgaver.
Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen, og samtidig kontakte Liselotte på studie_litvid@hum.ku.dk for at blive tilmeldt inspirationskurset.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 294
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

 

 

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ekstern censur