HLVK03712U Litteraturvidenskab/moderne kultur/Teater: Forskningsemne/frit emne: Frygt og bæven

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Research topic

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Frygt og Bæven (1843), et af Søren Kierkegaards mest fascinerende og mest provokerende værker, bliver ved med at spille en rolle i moderne filosofi, litteratur og kultur. På dette kursus skal vi nærme os værket med udgangspunkt i en række aktuelle perspektiver på det. På titelbladet bliver værket genrebestemt som ”Dialektisk Lyrik”, og kurset vil fokusere på dets særegne blanding af filosofiske og litterære fremstillingsformer, af abstrakte begreber og konkrete fiktive og historiske figurer, af repræsentation og præsentation.

Formål. Konkret vil kurset tage består af en litteraturanalyse af værkets mylder af litterære scener, læst i bogens egen rækkefølge, dvs. fra indledningens historie om Abraham og Isak over beskrivelsen af ”Troens Ridder” som en ”Rodemester” (en skatteembedsmand) til Havmanden og Agnete fra den danske folkevise. Undervejs vil vi åbne kursets litteraturanalytiske praksis mod en række moderne teoretiske positioner og mod den aktuelle Kierkegaardforskning.

Spørgsmålet om forholdet mellem filosofi og litteratur vil vi nærme os via Gilles Deleuze og Félix Guattaris overvejelser om begrebslige personer i Hvad er filosofi? Spørgsmålet om stemning via Sianne Ngais Ugly Feelings. Spørgsmålet om det katastrofiske sammenbrud via Jonathan Lears Radical Hope. Spørgsmålet om ansvar og valg via Jacques Derridas Dødens gave. Inden for den nyere Kierkegaardforskning vil vi læse bl.a. Sharon Krishek, John Davenport, John Lippitt og Clare Carlisle.

Ved siden af de filosofiske perspektiver og Kierkegaardforskningen vil vi også undersøge en række fiktive værker der på den ene eller den anden måde har forbindelse til Frygt og Bæven. Franz Kafkas dybt originale kommentarer til Kierkegaard kommer vi ikke udenom, men der vil også være mulighed for at inddrage Henrik Ibsens Brand og andre fiktionsværker, alt efter hvad der er interesse for på holdet.

Kurset kræver ikke forudgående Kierkegaard-kendskab. Men det er altid en god idé i løbet af sommeren at anskaffe sig og læse den kritiske udgave Gjentagelsen - Frygt og Bæven – Kommentarer, ved Niels Jørgen Cappelørn (Søren Kierkegaards værker bd. 4), København: Gyldendal 2015. Hele Kierkegaards forfatterskab er i øvrigt tilgængeligt online på www.sks.dk. En lang række af de ovennævnte værker (fx Lear, Deleuze og Guattari, Krishek, Davenport) er online tilgængelige på KB.

Som introduktion kan anbefales Clare Carlisle, Kierkegaard's Fear and Trembling: a Reader's Guide. London: Continuum, 2010; Daniel W. Conway (red.) Kierkegaard's Fear and Trembling: a Critical Guide, Cambridge, New York: Cambridge University Press 2015; John Lippitt, Kierkegaard's Fear and Trembling, New York: Routledge 2016. Alle tre bøger er tilgængelige online på KB.

Der kræves ikke forudgående Kierkegaard-kendskab for at følge kurset
Undervisningen vil bestå af forelæsninger, af gruppediskussioner af teoretiske tekster og af litteraturanalytiske workshops om afgrænsede tekstpassager i Frygt og Bæven. Hen mod jul afsluttes kurset af tre workshops hvor de studerende fremlægger deres emnet til deres eksamen; denne fremlæggelse kan finde sted i forskellige formater.
Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen, og samtidig kontakte Liselotte Bille (labille@hum.ku.dk) for at blive tilmeldt inspirationskurset
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 294
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet