HLVK03712U  Litteraturvidenskab/moderne kultur: Forskningsemne/frit emne: Frygt og bæven

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Research topic

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Frygt og Bæven (1843), et af Søren Kierkegaards mest fascinerende og mest provokerende værker, bliver ved med at spille en rolle i moderne filosofi, litteratur og kultur. På dette kursus skal vi nærme os værket med udgangspunkt i en række aktuelle perspektiver på det. Ud over Frygt og Bæven skal vi læse bidrag til Kierkegaard-forskningen, nyere filosofiske tekster, litterære værker og se en film eller to. Kurset falder i fire temablokke, der går på tværs af de ovennævnte materialetyper: 1) Loven (bl.a. Jacques Derrida og Slavoj Zizek), 2. Katastrofen (bl.a. Maurice Blanchot og Jonathan Lear), 3. Stemningen og tanken (bl.a. Gilles Deleuze/Félix Guattari og Sianne Ngai), og 4. Kaldet (bl.a. Franz Kafka og måske Henrik Ibsen).

Det er god idé i løbet af sommeren at anskaffe sig og læse den kritiske udgave Gjentagelsen - Frygt og Bæven – Kommentarer, ved Niels Jørgen Cappelørn (Søren Kierkegaards værker bd. 4), København: Gyldendal 2015. Hele Kierkegaards forfatterskab er i øvrigt tilgængeligt online på www.sks.dk. Som introduktion kan anbefales Clare Carlisle, Kierkegaard's Fear and Trembling: a Reader's Guide. London: Continuum, 2010; Daniel W. Conway (red.) Kierkegaard's Fear and Trembling: a Critical Guide, Cambridge, New York: Cambridge University Press 2015; John Lippitt, Kierkegaard's Fear and Trembling, New York: Routledge 2016. Alle tre bøger er tilgængelige online på KB.

Undervisningen vil bestå af forelæsninger, af nærlæsninger af passa-ger i Frygt og Bæven, og af oplæg om og diskussioner af sekundær-materiale.
Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen, og samtidig kontakte Liselotte Bille (labille@hum.ku.dk) for at blive tilmeldt inspirationskurset
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 33
  • Forberedelse
  • 303
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420