HLVK00011U  Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Forløb 2a: After Fiction

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Contemporary Cultural Studies: After Fiction

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne kultur

Kursusindhold

“That which, or something that, is imaginatively invented; feigned existence, event, or state of things; invention as opposed to fact.” Dette er definitionen af ​​fiktion i Oxford English Dictionnary.

 

I moderne kunststudier har denne skillelinje mellem det fiktive og det faktuelle betydning for en række grundlæggende begreber som repræsentation, imagination, opfindelse, plot, fantastik, og flere endnu. ”Fiktion” er et vigtigt element i den moderne forståelse af, hvad kunst overhovedet er – hvad enten man betragter det fiktive som overlegent i forhold til blotte kendsgerninger eller som noget, der er fritaget for at forholde sig til det faktiske.

 

Den klare skillelinje er imidlertid udfordret i samtidskulturen. På kunstområdet har vi set stadig flere værker og begivenheder, der åbenlyst og provokerende betjener sig af ikke-fiktive former, udsagn og materialer. Dokumentarer, vidnesbyrd og remedieringer af eksisterende visuelt, lyd- og tekstmæssigt stof spiller en fremtrædende rolle i samtidskunst, og genbrug og gen-indramning af ​​ "virkeligt" materiale er ofte vigtigere i kunstproduktionen end fantasifulde opfindelser. På den anden side oplever vi at information, politik og økonomi har et stadig friere forhold til kendsgerninger og ofte minder mere om "skuespil" (i Guy Debords betydning af ordet) end om cirkulation af fakta. Information er i dag en uadskillelig del af strategisk krigsførelse, politiske positioner vedrører affekter og imaginære scenarier, finansverdenen har ”stemninger” og handler for øvrigt mest med derivater, der ikke længere refererer til deres underliggende værdier.

I denne situation, hvor distinktionen mellem det virkelige og det opdigtede bliver stadig mere sløret, ændres også vores opfattelse af, hvad ”fiktion” egentlig betyder. Når fiktionen ikke længere står i klar kontrast til det virkelige, bliver alting på en vis måde til fiktion, sådan at ideen om det fiktive i sidste instans selv truer med at blive irrelevant.

På dette kursus vil vi undersøge fiktionsbegrebets forandringer fra tre forskellige vinkler. Vi vil for det første diskutere en række traditionelle teorier om fiktion og de præmisser de hviler på. For det andet vil vi se på en række nyere kulturelle genstande og praksiser, der tematiserer og udfordrer distinktionen mellem det fiktive og det virkelige. Og endelig vil vi for det tredje studere nogle historiske eksempler på, hvordan ideer om fiktion er blevet institutionaliseret på forskellige måder.

Holdundervisning
Dette kursus udbydes som et forløb 2 i tapas-modellen. Hvis du er indskrevet på 2015-ordningen, skal du tilmelde dig både et forløb og et forløb 2. Det er IKKE muligt at vælge at følge f.eks. 2 Forløb 1 eller 2 Forløb 2.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen kan aflægges i Aktuel kulturforskning og Frit emne på litteraturvidenskab Se studieordning: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​litteraturvidenskab/​litteraturvidenskab_ka.pdf
Eksamen kan aflægges i Kulturhistorisk emne og Frit emne, se studieordning her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​moderne_kultur/​moderne_kultur_og_kulturformidling_ka.pdf
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 140
  • Eksamen
  • 42
  • I alt
  • 210