HLVK00006U  Litteraturvidenskab/Moderne Kultur/Kunsthistorie/Visuel Kultur/Teatervidenskab: BA-Projekt/Forskningsemne: Filosofisk æstetik fra Baumgarten til Berlant

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Research topic: Philosophical Aesthetics: from Baumgarten til Berlant

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til moderne filosofisk æstetikteori og stiller på den baggrund et spørgsmål om forholdet mellem æstetikteori og kulturvidenskab (herunder litteraturvidenskab). I afhandlingen Aesthetica fra 1750 grundlagde Alexander Baumgarten den filosofiske æstetik som en videnskab om den sanselige erkendelse, om cognitio sensitiva. Hvor den logiske erfaring benytter sig af klare og distinkte forstandsbegreber, bygger den sanselige erfaring på aisthēta, skriver Baumgarten, det vil sige på "sanselige indtryk, indbildninger, opdigtninger og alle virvarrene af følelser og lidenskaber."⁠ Efter Baumgarten blev æstetikkens genstandsfelt hurtigt indsnævret til kunstens område. Den sanselige erkendelse blev forstået som den æstetiske erfaring i eminent forstand, og først og fremmest som de skønne, sublime og interessante erfaringer der kendetegner vores omgang med kunstværker. Et af kursets gennemgående spørgsmål vil være hvordan kulturvidenskaben forholder sig til Baumgartens meget bredere begreb om æstetik, og hvordan den forholder sig til den filosofiske æstetik i det hele taget. I dag åbner en række aktuelle kulturteoretikere og politiske teoretikere mulighed for at tænke kulturvidenskaben som en videnskab om de a priori principper der ligger til grund for den sanselige erkendelse af verden.

        Kurset har et dobbelt sigte. På den ene side retter det sig mod litteratur- og moderne kulturstuderende på KA, som er nogenlunde fortrolige med kulturvidenskabelige analysemetoder, men interesserer sig for de teoretiske og metodemæssige diskussioner som den filosofiske æstetikteori kan sætte i gang. På den anden side er kurset også tiltænkt filosofistuderende og andre KA-studerende, som ikke tidligere har beskæftiget sig med kunstteori og kulturvidenskab.

Blandt de æstetikteoretiske værker der vil blive gennemgået på kurset (og som det er en god idé at anskaffe og måske ligefrem orientere sig i før kursusstart), er: Immanuel Kant, Kritik af dømmekraften, Friedrich Nietzsche, Tragediens fødsel, Martin Heidegger, Kunstværkets oprindelse, Gilles Deleuze og Félix Guattari, Hvad er filosofi?, Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics, Lauren Berlant, Cruel Optimism og Sianne Ngai, Our Aesthetic Categories. Herudover vil blandt andre Hegel, Adorno, Merleau-Ponty og Derrida blive gennemgået på kurset.

 

De fleste af kursets primærværker findes i en lang række forskellige udgaver, herunder i forskellige danske og engelske oversættelser, så de er generelt ikke vanskelige at få fat i (fx er de ovennævnte værker af Deleuze og Guattari, Rancière og Berlant tilgængelige online på KB). Sekundærlitteraturen vil blive gjort tilgængelig på Absalon. Et autoritativt, meget detaljeret baggrundsværk er Paul Guyer, A History of Modern Aesthetics (2014); en nyttig antologi er Peter Kivy, The Blackwell Guide to Aesthetics (2004); begge værker er tilgængelige online på KB.

 

Holdundervisning
Hvis du vil følge dette kursus som inspiration til dit BA-projekt (kun for Litvid), opfordrer vi til, at du tilmelder dig BA-projektworkshoppen og eksamen. Derudover bedes du sende en mail til Linda Thomsen, lthomsen@hum.ku.dk, som så tilmelder dig Forskningsemnet som inspirationskursus. Når du følger et forskningsemne som inspiration til dit BA-projekt, vil underviseren i Forskningsemnet fungere som vejleder til dit BA-projekt.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 294
  • I alt
  • 420