HLVB00752U Litteraturvidenskab: Formidlingsprojekt 1: Poetik

Årgang 2024/2025
Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

På dette kursus vil deltagerne blive trænet i tekstproduktion og praksisovervejelser inden for forskellige genrer og medier, og i litterær praksis inden for eksempel lyrik, (kort)prosa, litterær kritik, rejselitteratur, børnelitteratur, konceptuel litteratur, oversættelse, genrelitteratur, litterære dagbøger og mere performative fremførsler. Ved at arbejde opmærksomt med egen skrivning bliver man ikke bare bedre til at skrive, men også en bedre læser, i kraft af en øget bevidsthed om de udfordringer og valg, der ligger i ethvert formgivende arbejde med sprogets materiale. Dén bevidsthed skulle gerne gøre én til en endnu bedre formidler af litteratur. Vi kommer derfor til både at skrive og læse en del på kurset – både skønlitteratur, teori og hinandens tekster. Og vi kommer til at give kritik på det vi har læst – vi læser og skriver både 'fra hoften' (skriveøvelser og prima vista-læsninger) og forbereder os grundigere (hjemmeopgaver). Ud over grundigt og reflekteret arbejde med egen og andres skriftproduktion vil kurset rumme en dimension af litteraturteori, der fokuserer på emner som for eksempel genre, stemme, sted, stil, performativitet og life writing. Tillige vil vi undervejs også arbejde med kuraterende, redigerende, formidlende og iværksættende elementer. På kurset forventes aktiv undervisningsdeltagelse i form af tekstproduktion, oplæg og aktiv læsning af og tilbagemelding på hinandens tekster.

Følgende bøger bør anskaffes til kurset, vi bruger flere artikler fra begge – der kommer flere titler til når kurset går i gang:

Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller m.fl. (red.): Litteratur - introduktion til teori og analyse (Aarhus Universitetsforlag, 2012)

Tore Rye Andersen m.fl. (red.): Litteratur mellem medier (Aarhus Universitetsforlag, 2018)

Undervisningen struktureres som 14 x 4 timers holdundervisning samt 1 x 7 timers workshops. De to heldagesworkshops afholdes i fællesskab med de studerende på formidlingsfaget Litterært anmelderi. Vi får besøg af forfattere, kritikere eller oversættere som gæsteundervisere og medlæsere, og forhåbentlig skal vi også selv ud af huset undervejs i forløbet. Selve undervisningen kommer til at bestå af en kombination af skriveøvelser hjemme og på stedet, feedback på jeres praktiske arbejder i grupper og i plenum, oplæg fra studerende og underviser, gæsteforelæsninger og diskussion.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 63
  • Forberedelse (anslået)
  • 273
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Alle får og giver løbende feedback på hinandens tekster i grupper. Desuden har alle mindst én kollektiv tekstlæsning, hvor man får feedback af sine medstuderende medsamt underviseren. Desuden feedback på oplæg fra både underviser og medstuderende. Eksamen er mundtlig og baserer sig på en forudgående skriftlig aflevering – i forbindelse med eksamen vil man både få en karakter og en kort mundtlig motivation for karakteren fra eksaminator og censor.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse