HLVB00751U Litteraturvidenskab: Formidlingsprojekt 1: Litterært anmelderi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Literary criticism

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Litterært anmelderi er et praktisk skrivekursus, der har sit navn efter den godt 100 år gamle dagbladskritik, men som også kommer til at dreje sig om den endnu ældre tidsskriftskritik, nutidig netpubliceret kritik (herunder podcasts) og litteraturkritiske livearrangementer. Vægten vil ligge på det skriftlige anmelderi, som I skal reflektere over, analysere, kaste et kritisk blik på og – ikke mindst – skrive selv. Alt sammen for at undersøge, hvilke muligheder, genren indeholder, og hvordan man kan udfolde den, så den svarer til vores tid. Når nu litteraturen hele tiden forandrer sig, skal kritikken af den så ikke også det? Det spørgsmål vil vi forholde os til løbende. Vi kommer til at læse engelsksproget og nordisk kritik samt nordisk samtidslitteratur og at udveksle erfaringer med udøvende dagbladsanmeldere.

Undervisningen struktureres som 14 x 4 timers holdundervisning samt 1 x 7 timers workshops. De to heldagsworkshops afholdes i fællesskab med de studerende på Poetik/Creative writing. Workshopsene vil bestå af en kombination af gæsteforelæsninger, øvelser og diskussion.

Ud over holdundervisning vil kurset også indeholde gruppearbejde, studenteroplæg, besøg af udøvende kritikere og forfattere, kritikersalon samt evt. ekskursioner.

Selve det praktiske arbejde med at skrive anmeldelser er centralt i undervisningen. Her skal deltagerne skrive fire anmeldelser i løbet af kurset, give respons på de øvrige deltageres arbejde samt revidere og redigere anmeldelser. Vi arbejder både med dagbladsformater og eksperimenterer med nye former for kritik.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 63
  • Forberedelse (anslået)
  • 273
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse