HLVB00722U Litteraturvidenskab: Ældre litteraturhistorie 2

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Literary History 1650-1850 II

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Kurset Ældre litteraturhistorie II præsenterer en række væsentlige litteraturhistoriske tendenser, genrer og værker fra ca. 1600 til 1850, især med fokus på europæisk litteratur. Kurset samler sig om fire temablokke: en om fransk klassicisme og dens æstetiske idealer, en om oplysning og enevælde, en om følsomhed og romantik i europæisk litteratur og en om 1800-tallets sædeskildrende roman. Vi vil på kurset læse, diskutere og analysere litterære tekster – oftest hele litterære værker – fra perioden og fokusere på deres samspil med andre tekster og med bredere kulturelle, institutionelle, sociale og politiske forhold. Desuden vil vi diskutere litteraturhistorieforskningens metodiske principper. Pensum udgøres først og fremmest af litterære og historiske tekster, men også af litteraturhistorisk faglitteratur. Kurset vil blandt andet udbygge de studerendes kendskab til væsentlige litterære genrer som komedie og roman, til forestillingerne om det litteræres autonomi og disse forestillingers historie, til forholdet mellem litteratur og periodens vigtigste politisk-historiske tendenser: statsdannelse, kolonialisme, oplysningstænkning – og til væsentlige litteraturhistoriografiske positioner.

Kompendie + bøger, man selv skal anskaffe

 

Forelæsning, seminarer, oplæg, skriveøvelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 272
 • Seminar
 • 36
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)