HLVB0071CU Litteraturvidenskab : Værkkursus:

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Comparative LItterature: The Literary Work:

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Kursusbeskrivelse kommer snarest

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 293
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur