HLVB00713U  Litteraturvidenskab : Værkkursus: Montesquieu

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Seminar Paper: The Literary Work: Montesquieu

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

”I must confess to you, Nessir, that I felt a secret pang on taking a last look at Persia…My homeland, my family, and my friends filled my thoughts; my affections reawakened; a nagging anxiety added to my unease, and made me realize that I had embarked on an enterprise too great for my own peace of mind. But above all, my heart is troubled about my wives...”

 

I 1711 forlader de to fiktive persere Usbek og Rica deres familie og alt, hvad de kender, for at begive sig ud på en eventyrlig rejse til det eksotiske Europa. Her hersker fremmedartede vaner og underlige skikke så som en stor magiker kaldet paven og et underligt standshierarki. Især Usbek har svært ved at tilpasse sig og tænker mere og mere på det harem fyldt med gudesmukke kvinder, han har efterladt sig i Persien. Især efter at han får nys om et ulmende oprør blandt de ellers så dydige kvinder – kan hans magt bevares på så lang afstand?

 

På dette værkkursus skal vi fordybe os i den franske filosof Charles-Louis de Secondat Montesquieus klassiske brevroman Lettres persanes (eng. Persian Letters), fra 1721. Værket har en centralt plads i europæisk roman- og oplysningstradition og blev berømt for at bruge to fremmede til at kritisere samtidens politiske system. Gennem oplæg, gruppearbejde og plenumdiskussioner vil vi diskutere, hvordan Montesquieu bruger den pseudofremmedes blik til bidsk og komisk kritik af tidens franske absolutistiske kongemagt og religiøse dogmer. Hvad fortæller værket os om tidens politiske diskussioner og nye genrekonventioner? Hvorfor udvikler den fremmede fra øst sig fra en fjende til en sympatisk samfundskritiker? Og hvad i al verden har haremskvinder med politik at gøre?

 

Undervejs vil vi anlægge forskellige analytiske og teoretiske perspektiver f.eks. fortælleteori, karakteranalyse, litteraturhistorisk metode og begrebet orientalisme. Kurset vil derudover indeholder et stort fokus på opgaveskrivning og litteraturvidenskabeligt researcharbejde, og I vil selv skulle finde perspektiverende tekster eller sekundærlitteratur til jeres afsluttende opgave.

Ved siden af  værkkurset om Montesquieu følger man Litteraturteori og -analyse 1.

Der er en samlet eksamen for litteraturteori og -analyse og værkkursus på 15 ECTS

 

 

Vi læser Margaret Mauldons engelske oversættelse fra Oxford World’s Classics: https:/​​/​​www.saxo.com/​​dk/​​persian-letters_charles-de-secondat-baron-de-montesquieu_paperback_9780192806352.

 

Franskkyndige opfordres til at anskaffe sig bogen på fransk: Den Franske Bogcafé: http:/​​/​​denfranskebogcafe.dk/​​da/​​.

 

Øvrige tekster optrykkes i et kompendium. Bemærk i den forbindelse, at der vil være en del ændringer i forhold til sidste års kompendium.

Holdundervisning
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 294
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420