HLVB0069FU Litteraturvidenskab: BA-Projektforløb

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Bachelor Project

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Bachelorprojektet er det første større, selvstændige akademiske arbejde på uddannelsen i litteraturvidenskab og stiller store krav til ideudvikling, planlæggelse og gennemførelse. Workshoppen vil bestå af 4-6 kursusgange fordelt over hele semesteret og vil introducere deltagerne for projektplanlægning, litteratursøgning, projektstyring, akademisk skrivning og metodevalg.

Du kan kombinere workshoppen med et af de Litteratur- og kulturanalytiske emner, der udbydes på kandidatuddannelsen

 

som er åbne for bachelorstuderende, der skriver BA-projekt. Hvis du ønsker at blive tilmeldt et af disse kurser som inspiration, skal du skrive en mail til Liselotte på studie_litvid@hum.ku.dk

Wayne C. Booth et al.: The Craft of Research. Chicago: Chicago University Press, 2017 (tilgængelig online via Det Kongelige Bibliotek)

En overvejende del af workshoppen vil have karakter af akademisk værksted, hvor deltagerne præsenterer og diskuterer projektskitser og udkast indbyrdes.
Vi anbefaler, at selvom du vil følge ét af de litteratur og kulturanalytiske emner som inspiration til dit BA-projekt, tilmelder du dig også BA-projektworkshoppen. Hvis du følger et litteratur og kulturanalytisk emne som inspiration til BA-projektet, er underviseren fra det kursus din vejleder/eksaminator til dit BA-projekt.
Tilmelding til forskningsemnet sker ved at skrive en mail til studie_litvid@hum.ku.dk
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 18
  • Forberedelse (anslået)
  • 318
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der vil være en kombination af underviser- og peerfeedback på udkast i løbet af semestret. Der er mulighed for at få respons på det færdige BA-projekt efter eksamen

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse