HLVB0069EU  Litteratur: BA projektseminar

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

BA projectseminar

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

Bachelorprojektet er det første større, selvstændige akademiske arbejde på uddannelsen i litteraturvidenskab og stiller store krav til ideudvikling, planlæggelse og gennemførelse. Seminaret vil bestå af 6 kursusgange fordelt over hele semesteret og vil introducere deltagerne for projektplanlægning, litteratursøgning, projektstyring, akademisk skrivning og metodevalg. En stor del af seminaret vil have karakter af akademisk værksted, hvor deltagerne præsenterer og diskuterer projektskitser indbyrdes.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Holdundervisning
  • 10
  • Forberedelse
  • 326
  • I alt
  • 420