HLVB0062BU  Litteraturvidenskab : Værkkursus 1: Montesquieu: Lettres persanes

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Seminar Paper: The Literary Work: Montesquieu: Lettres persanes

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

På dette kursus skal vi fordybe os i den franske oplysningsfilosof Charles-Louis de Secondat Montesquieus brevroman Lettres persanes (eng. Persian Letters), der blev udgivet første gang anonymt i 1721. I romanen ankommer to persiske rejsende, Rica og Usbek, til Paris kort tid før Solkongen Ludvig d.14s død i 1715, og de fortæller med lige dele fascination og forundring om det franske samfund, de møder, om dets normer og magtstrukturer. Værket indeholder også en række breve til og fra Persien, hvor et ukontrollerbart og truende oprør i Usbeks’ harem truer hans magtposition, og her viser Usbek sig som en koldblodig tyran. På kurset skal vi undersøge, hvordan Montesquieu bruger ”den fremmedes” blik til at udforske og udfordre sin egen samtid herunder især den franske absolutistiske kongemagt. Hvilken filosofisk betydning ligger der i den fremmede som figur? Hvad er retfærdig magt? Og hvorfor lader Montesquieu Usbeks yndlingskone, Roxana, få det sidste ord i fortællingen?

 

Undervejs vil vi anlægge forskellige analytiske og teoretiske perspektiver på værket og blandt andet diskutere værkets fortælleperspektiv, den fremmede som etnografisk og filosofisk figur samt begrebet orientalisme. Vi læser også uddrag fra samtidige rejsebeskrivelser for at undersøge, hvordan og hvorfor den fremmede udvikler sig fra en kuriøs fantasi til en samfundskritiker. Kurset vil derudover indeholder et fokus på opgaveskrivning og litteraturvidenskabeligt researcharbejde, og I vil selv skulle finde perspektiverende tekster eller sekundærlitteratur til jeres afsluttende opgave.

 

 

Vi læser Margaret Mauldons engelske oversættelse fra Oxford World’s Classics: https:/​/​www.saxo.com/​dk/​persian-letters_charles-de-secondat-baron-de-montesquieu_paperback_9780192806352. Franskkyndige opfordres til at anskaffe sig bogen på fransk: Den Franske Bogcafé: http:/​/​denfranskebogcafe.dk/​da/​.

 

Øvrige tekster optrykkes i kompendium eller gøres tilgængelige i kursusrummet.

Holdundervisning
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 294
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420