HLVÅ00751U ÅU/Litteraturvidenskab/ Formidlingsprojekt - Creative writing

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Communication Project: Creative Writing

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Kursusindhold

På dette kursus vil deltagerne blive trænet i tekstproduktion og praksisovervejelser inden for forskellige genrer og medier vi arbejder med, og i litterær praksis inden for eksempel lyrik, (kort)prosa, litterær kritik, rejselitteratur, børnelitteratur, konceptuel litteratur, oversættelse, genrelitteratur, litterære dagbøger og mere performative fremførsler. Ved at arbejde opmærksomt med egen skrivning bliver man ikke bare bedre til at skrive, men også en bedre læser, i kraft af en øget bevidsthed om de udfordringer og valg, der ligger i ethvert formgivende arbejde med sprogets materiale. Dén bevidsthed skulle gerne gøre én til en endnu bedre formidler af litteratur. Vi kommer derfor til både at skrive og læse en del på kurset – både skønlitteratur, teori og hinandens tekster. Og vi kommer til at give kritik på det vi har læst – vi læser og skriver både 'fra hoften' (skriveøvelser og prima vista-læsninger) og forbereder os grundigere (hjemmeopgaver). Ud over grundigt og reflekteret arbejde med egen og andres skriftproduktion vil kurset rumme en dimension af litteraturteori, der fokuserer på emner som for eksempel stemme, sted, stil, genre, performativitet og life writing. På kurset forventes aktiv undervisningsdeltagelse i form af tekstproduktion, oplæg og aktiv læsning af hinandens tekster.

Følgende bøger bør anskaffes til kurset; Tekstanalyse og litterær metode bør læses som en slags baggrundslæsning inden første undervisningsgang. Vi gennemgår den ikke. Litteratur – introduktion til teori og analyse kommer til at fungere som en slags grundbog, som vi læser i løbende i løbet af kurset. Litteratur mellem medier kommer vi til at læse flere artikler fra. Der kommer flere titler til når kurset går i gang 

- Lasse Horne Kjældgaard, Lis Møller m.fl. (red.): Litteratur - introduktion til teori og analyse (Aarhus Universitetsforlag, 2012) 

- Thomas Thurah: Tekstanalyse og litterær metode (Gyldendal, 2010)"

- Tore Rye Andersen m.fl.(red.): litteratur mellem medier (Aarhus Universitetsforlag, 2018)

 

Undervisningen struktureres som 6 x 4 timers holdundervisning samt første og sidste undervisningsgangs 2 x 3 timer. Selve undervisningen kommer til at bestå af en kombination af skriveøvelser hjemme og på stedet, feedback på jeres praktiske arbejder i grupper og i plenum, oplæg fra studerende og underviser og diskussion. Muligvis er vi heldige at få en gæsteforelæser på besøg, og der vil være mulighed for en enkelt eller to frivillige ud-af-huset-oplevelser (ekskursioner).
Da kurset primært er et praktisk, men teoribaseret kursus forventes det, at de studerende deltager aktivt ved at lave en række skriveøvelser, give og modtage feedback, samt fremlægge og diskutere teoretiske tekster.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 30
  • I alt
  • 30
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse