HLIK0010FU LIN; Projektorienteret forløb

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Individuelt forløb

Målbeskrivelser

Faglige mål
Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:


KA-tilvalg
2019-ordningen

Studieordningen findes her.

 

Praktik og rapport
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 5
  • I alt
  • 5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave