HLIK0010FU LIN; Projektorienteret forløb

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Individuelt forløb

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:


KA-tilvalg
2019-ordningen


Studieordningen findes her.

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 5
  • I alt
  • 5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave