HLIK0010FU LIN; Projektorienteret forløb

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Kandidaten udbygger og anvender de færdigheder i lingvistisk analyse og fremstilling, som er erhvervet i studiets første år, samt tilegner sig færdighed i at yde respons på andres analyser. Kandidaten erhverver praktisk erfaring i at anvende sine lingvistisk faglige og almene akademiske kompetencer i en arbejdssammenhæng.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:


Kandidatuddannelser:
2019-ordningen
2018-ordningen
2017-ordningenKA-tilvalg
2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

 

n den studerende demonstrere:

Viden om

 forholdet mellem lingvistisk teori og anvendelse af lingvistiske metoder i løsningen af konkrete sproglige arbejdsopgaver.

Færdigheder i at

 gøre rede for et projektorienteret forløb, herunder beskrive, hvordan de lingvistisk faglige og almene akademiske kompeten-cer, der er erhvervet i studiets løb, er blevet anvendt i den givne arbejdssammenhæng,

Kompetencer til at

 reflektere over anvendelsen af akademiske færdigheder i løsnin-gen af en konkret arbejdsopgave,

 sætte akademiske metoder i konkret praktisk anvendelse.

 

 

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 5
  • I alt
  • 5
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Censurform
Ingen ekstern censur