HLIK0010EU LIN; Lingvistisk emne: Hvad er grammatik? Fra grammatikalisering til agrammatisme

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Linguistic Topic: XXX

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Kurset handler om, hvad grammatik er som fænomen. Det kommer bl.a. ind på, hvordan grammatik processeres (i såvel sprogproduktion som sprogperception), hvordan grammatik opstår (fylogenetisk og ved grammatikalisering), og hvad der sker, når man mister grammatik som følge af hjerneskade (agrammatisme). Kurset diskuterer forskellige teorier og introducerer forskellige undersøgelsesmetoder, herunder afasiologiske korpusundersøgelser, sprogproduktionstest, opmærksomhedstest og diakron sammenligning.

Målbeskrivelser

 

Studieordninger

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2018-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, metodefokuserede øvelsestimer og individuel vejledning.

Den primære undervisningsform er holdundervisning, hvor der også nogle gange vil være studenterfremlæggelser. Der vil også være metodefokuserede øvelsestimer, hvor vi arbejder med at opsætte eksperimenter og analysere data. Der er mulighed for kort individuel vejledning af eksamensprojekter.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen