HLIK0003EU  LIN; Projektorienteret forløb

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Individuelt forløb.

Målbeskrivelser

Faglige mål
Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:


Kandidatuddannelser:

2018-ordningen
2017-ordningen
2008-ordningen
 

Alle studieordninger findes her.

 

Praktik og rapport
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 5
  • I alt
  • 5