HLIK0002FU  LIN; Sprog og samfund: Sociolingvistikkens nye tendenser

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

New tendencies in sociolinguistics

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Sociolingvistikkens nye tendenser

Kurset udbydes som KA-emne i forbindelse med Copenhagen Winter School in Sociolinguistics  som finder sted i uge 10. Det intensive kursus er både for KA-studerende og internationale phd.-studerende og her vil internationale forskere undervise i forskellige sociolingvistiske emner. Inden det intensive kursus køres et undervisningsforløb for KA-studerende på 4 x 3 timer. Hvis man tilmelder sig kurset, skal man altså kunne følge både det introducerende KA-forløb og det intensive kursus.

Det indledende undervisningsforløb indeholder en introduktion til nyere sociolingvistik samt case-baserede diskussioner og analyser af datatyper og metoder. Vi planlægger indholdet på kurset, så det peger hen imod de temaer, der tages op på det intensive forløb af de internationale forskere. I 2018 underviser Adam Jaworski (The University of Hong Kong), Sirpa Leppänen (University of Jyväskylä) og Erez Levon (Queen Mary University of London). Vi vil tage udgangspunkt i større sociolingvistiske empiriske projekter udført i de senere år på Københavns Universitet og give en indføring i sproglig variation, sammenhænge mellem samfundsstrømninger og lokale anvendelser af sprog, og sammenhænge mellem sprogbrug og identifikationsprocesser.

Det indledende forløb vil klæde deltagerne på til at få et effektivt udbytte af det intensive kursusforløb, som vil vare 5 hele dage og bestå af foredrag af internationale forskere, præsentationer af PhD-projekter og workshops. Formålet med at inkludere KA-studerende og PhD-studerende på samme kursus er at opnå en synergieffekt, hvor KA-studerende får et førstehåndsindtryk af arbejdet med empirisk baseret forskning. Det samlede forløb vil forberede den studerende til arbejdet med hjemmeopgaven/synopsen, som vejledes individuelt af underviserne i løbet af foråret.

Målbeskrivelser

Faglige mål
Eksaminanden kan:

 • demonstrere kendskab til teorier og metoder inden for nyere sociolingvistik
 • analysere en sproglig udveksling med dens variation i lyset af dens kontekst
 • undersøge sproglig variation systematisk forstået på baggrund af sociale inddelinger og omverdensforståelser
 • planlægge og udføre en indsamling af sproglige data
 • bearbejde indsamlede data med valg af passende kvantitative og/eller kvalitative metoder

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

Kandidatuddannelser:
2018-ordningen

2017-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Kurset består af fire introducerende gange, intensiv kursusdeltagelse i uge 10, derefter 2 heldags-workshops samt vejledning.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5