HLIK0001FU LIN; Kognitiv-funktionel lingvistik

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Cognitive-functional Linguistics

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af: 

 • hvordan grammatiske problemer behandles i en funktionel-kognitiv ramme, 
 • typologiske forhold vedrørende grammatiske og/eller leksikalske fænomener, hvor det er relevant.


Færdigheder i at: 

 • foretage typologiske analyser af et syntaktisk, morfologisk og/eller leksikalsk fænomen,
 • behandle et sprogligt problem i en funktionel-kognitiv ramme.


Kompetencer i at: 

 • forholde sig kritisk til faglitteratur om lingvistik typologi og funktionelt-kognitivt baserede analyser af sproglige fænomener.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:


Kandidatuddannelser:
2018-ordningen
2017-ordningen
2008-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • I alt
 • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen