HLIK0001FU LIN; Funktionel-kognitiv lingvistik (tidligere Kognitiv-funktionel lingvistik)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Cognitive-functional Linguistics

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af: 

 • hvordan grammatiske problemer behandles i en funktionel-kognitiv ramme, 
 • typologiske forhold vedrørende grammatiske og/eller leksikalske fænomener, hvor det er relevant.


Færdigheder i at: 

 • foretage typologiske analyser af et syntaktisk, morfologisk og/eller leksikalsk fænomen,
 • behandle et sprogligt problem i en funktionel-kognitiv ramme.


Kompetencer i at: 

 • forholde sig kritisk til faglitteratur om lingvistik typologi og funktionelt-kognitivt baserede analyser af sproglige fænomener.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:


Kandidatuddannelser:
2019-ordningen
2018-ordningen
2017-ordningen
2008-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Hvis kurset læses som KA-tilvalg under 2019-ordningen (Lingvistik), er censurformen intern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen