HLIK0001FU LIN; Funktionel-kognitiv lingvistik

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Functional-Cognitive Linguistics

Uddannelse

Lingvistik med specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik

Kursusindhold

Studerende lærer at fremstille et syntaktisk, morfologisk eller leksikalsk område i et specifikt sprog inden for en funktionel-kognitiv og typologisk ramme.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelse: 

2019-ordningen

2018-ordningen 

KA-tilvalg
2019-ordningen

 

Du finder studieordningerne her.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen