HLIB0014FU LIN; Projektorienteret forløb på BA-niveau

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Individuelt forløb

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:


BA-tilvalg
2019-ordningen


Studieordningen findes her.

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 5
  • I alt
  • 5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave