HLIB0011FU LIN, Lingvistisk teori og metode

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Linguistic Theory and Methods

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Du får et overblik over lingvistiske hovedretninger i det 20. århundrede. Fagelementet giver dig indsigt i skiftende perspektiver på lingvistisk beskrivelse af sprog og sammenhængen mellem lingvistisk teori og det problemfelt, den enkelte teori beskæftiger sig med. Modulet bygger videre på den viden og de færdigheder, du har opnået gennem modulerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog og Fonetik og fonologi. Gennem læsning af lærebogsmateriale og lingvistiske artikler uddybes din forståelse for lingvistik som en videnskabelig disciplin med gennemgående temaer, der fortrænges eller bringes frem i lyset og belyses på forskellige måder til forskellige tider.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser: 

2019-ordningen (Lingvistik)

Se alle studieordningerne for Lingvistik

 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve