HLIB0011EU LIN; Bachelorprojekt (Lingvistik)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Bachelor's Project (Linguistics)

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Individuelt forløb

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
2018-ordningen

Alle studieordningerne findes her.

Individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 8
  • I alt
  • 8
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave