HLIB0010FU INDO; BA-projekt

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

BA-project

Uddannelse

Indoeuropæisk

Kursusindhold

Bachelorprojektet afgrænses og udarbejdes af de studerende individuelt eller i gruppe under vejledning af en eksaminationsberettiget underviser. Der gives ikke særskilt undervisning i udarbejdelse af bachelorprojektet

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen
2015-ordningen
2010-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 10
  • I alt
  • 10
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
2017-ordningen og 2015-ordningen: Fri hjemmeopgave
2010-ordningen: Fri skriftlig hjemmeopgave med mundtligt forsvar
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

2017-ordningen og 2015-ordningen: Fri hjemmeopgave
2010-ordningen: Fri skriftlig hjemmeopgave med mundtligt forsvar