HLIB0009EU LIN; Sproglig analyse i praksis

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Linguistic Analysis and its Applications

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Kurset fokuserer på den analysemæssige og teoretiske sammenhæng mellem lingvistik og fagområder, der grænser op til lingvistik som psykologi, neurologi, sociologi, filologi, arkæologi og antropologi. Du lærer at orientere dig i et afgrænset sprogligt emne, som behandles af flere discipliner i den eksisterende litteratur og at analysere sproglige data fra flere perspektiver. Desuden arbejder du med formidling af sproglige emner i en populærvidenskabelig form henvendt til ikke-specialister.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen

Studieordningen finder her.

Holddundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmopgave