HLIB0008FU INDO; Indoeuropæisk leksikon

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Indo-European Lexicon

Uddannelse

Indoeuropæisk

Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • sammenhængen mellem lingvistisk teori og undersøgelsen af sproglige fænomener, herunder fokusering på et specifikt sprogligt område.


Færdigheder i at

 • forstå og i hovedtræk redegøre for de væsentligste semantiske felter inden for det indoeuropæiske leksikon og for ordforrådets relevans for indoeuropæiske kultur- og omverdensforhold (lingvistisk palæontologi),
 • diskutere og tage kritisk stilling til basale teorier om ovennævnte emner,
 • skriftligt og mundtligt formidle et afgrænset problem inden for ovenstående emne præcist og dækkende med selvstændig og tidssvarende brug af den komparative metode og anvendelse af den korrekte terminologi.
   

Kompetencer i at

 • under vejledning planlægge og gennemføre et arbejdsforløb inden for en fastsat tidsramme.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:


Bacheloruddannelser: 

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)

 

Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen