HLIB0008FU  IEP; Indoeuropæisk leksikon

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Indo-European Lexicon

Uddannelse

Indoeuropæisk

Kursusindhold

Kursusindhold

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Portfolio, jf. de særlige bestemmelser i studieordningen

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206