HLIB0007EU  ITS; Introduktion til programmering

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Introduction to Programming

Uddannelse

It & Sprog

Kursusindhold

I kurset gennemgår vi de grundlæggende begreber og teknikker inden for programmering med fokus på behandling af tekster. De studerende vil lære at analysere tekstrelaterede problemstillinger og identificere metoder til at løse dem via computerprogrammer. De vil kunne forstå og tilpasse programmer til behandling af tekster samt selv løse programmeringsopgaver. Der undervises i programmeringssproget Python.

NB: Der kræves ingen forkundskaber i programmering.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2013-ordningen

 

Du finder studieordningen her.

Der kræves ingen forkundskaber i programmering.
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig hjemmeopgave.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5