HLIB0006FU  LIN; Bachelorprojekt (Lingvistik)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Bachelor project (Linguistics)

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Individuelt forløb

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:
2017-ordningen

2016-ordningen

2008-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Individuel vejledning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave

  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 10
  • I alt
  • 10