HLIB0006FU LIN; Bachelorprojekt (Lingvistik)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Bachelor project (Linguistics)

Uddannelse

Lingvistik med specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik

Lingvistik med specialisering i indoeuropæisk

Kursusindhold

Individuelt forløb

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen

2018-ordningen

2017-ordningen (Indoeuropæisk)


Alle studieordningerne findes her.

Individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 10
  • I alt
  • 10
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave