HLIB0003EU LIN/INDO; Lingvistik i teori og praksis

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Linguistics in Theory and Practice

Uddannelse

Lingvistik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i sammenhænge mellem sprogvidenskabelig teori og praksis og teori og praksis i fagområder der grænser op til sprogvidenskaben. Vi vil bl.a. udforske hvordan sproglige forskningsspørgsmål behandles af discipliner som psykologi, neurologi, arkæologi og genetik.

 

Kurset afsluttes med en bunden skriftlig 7-dages hjemmeopgave. I den ene del af hjemmeopgaven foretager du en analyse af sproglige data. I den anden del af opgaven skriver du en populærvidenskabelig artikel om et af de tværvidenskabelige emner fra kurset. 

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)

2010-ordningen (Indoeuropæisk)


Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave