HLIB0002FU LIN/INDO; Fonetik og fonologi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Phonetics and Phonology

Uddannelse

Lingvistik og Indoeuropæisk

Kursusindhold

Fonetik er læren om sprogets lydlige side, mens fonologi er læren om lydsystemer. Kurset giver en indføring i fonetikkens og fonologiens grundbegreber og terminologi, så du får en forståelse af forholdet mellem artikulatorisk og auditiv beskrivelse af sproglyde og forskellen på sproglyde udtalt i isolation og i sammenhængende tale. Du lærer at beskrive almindeligt forekommende lydklasser i verdens sprog artikulatorisk og beskrive den distinkte udtale af danske ord artikulatorisk. Du lærer desuden at lave en elementær fonologisk analyse af sproglige data af mindre kendt art. Du lærer også at redegøre i hovedtræk for principielle forskelle mellem alfabetskrift, stavelseskrift og morfemskrift.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:


Bacheloruddannelser: 

2019-ordningen (Lingvistik)

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)


BA-tilvalg: 

2019-ordningen (Lingvistik)
 

Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Hvis kurset læses som BA-tilvalg under 2019-ordningen (Lingvistik), er censurformen intern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig prøve