HLIB0002EU LIN; Dansk sprog

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Danish language

Uddannelse

Lingvistik - specialisering i funktionel-kognitiv lingvistik

Lingvistik - specialisering i indoeuropæisk

Kursusindhold

Du lærer at analysere danske skriftsprogssætninger grammatisk i materiale og funktion samt danske ord morfologisk. Desuden lærer du at lydskrive danske ord i IPA (det internationale fonetiske alfabet) og får en forståelse af principper for retstavning og hvordan man omsætter lyd til skrift. Kurset omfatter endelig beskrivelser af den historiske udvikling af dansk lydligt og grammatisk.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser: 

2019-ordningen

2018-ordningen

 

BA-tilvalg: 

2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Aktiv undervisningsdeltagelse:
Den aktive undervisningsdeltagelse dokumenteres gennem 3 semesteropgaver af et samlet omfang på 11-15 normalsider.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave. Der gives 7 dage til besvarelsen.