HLIB0002EU LIN/INDO; Dansk sprog

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Danish language

Uddannelse

Lingvistik og Indoeuropæisk

Kursusindhold

Du lærer at analysere danske skriftsprogssætninger grammatisk i materiale og funktion samt danske ord morfologisk. Desuden lærer du at lydskrive danske ord i IPA (det internationale fonetiske alfabet) og får en forståelse af principper for retstavning og hvordan man omsætter lyd til skrift. Kurset omfatter endelig beskrivelser af den historiske udvikling af dansk lydligt og grammatisk.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen (Lingvistik) 

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)
 

BA-tilvalg: 

2019-ordningen (Lingvistik)


Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse, som består af 3 semesteropgaver
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave