HLIB0001EU LIN/INDO; Introduktion til lingvistik

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Introduction to linguistics

Uddannelse

Lingvistik og Indoeuropæisk

Kursusindhold

Kurset giver en bred indførsel i en række lingvistiske deldiscipliner, de sproglige områder de typisk fokuserer på og deres analysemetoder. Deldisciplinerne i modulet inkluderer bl.a. historisk og sammenlignende lingvistik, typologisk klassifikation af sprog, psykolingvistik (studiet af sprogprocessering), første- og andetsprogstilegnelse og sociolingvistik. Gennem læsning af fagartikler på engelsk med empiriske analyser opnår du bevidsthed om den empiriske lingvistiske afhandling som genre. Desuden lærer du at analysere et afgrænset datamateriale uden komplikationer fra et ukendt sprog og anvende de vigtigste kriterier til typologisk inddeling af verdens sprog på et tilrettelagt materiale.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser: 

2019-ordningen (Lingvistik)

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2016-ordningen (Lingvistik)

2008-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Indoeuropæisk)
 

BA-tilvalg: 

2019-ordningen (Lingvistik)


Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af gruppearbejde og fremlæggelser af resultater m.m.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig stedprøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Bunden skriftlig stedprøve