HLAK03961U  LAT. Latinsk poesi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Latin poetry

Kursusindhold

Der læses først Aeneidens 6. sang; senere et udvalg af Horats’ Oder. Eksempler på andre forfatterskaber aftales med holdet. Der arbejdes med oversættelse og litterær fortolkning. I den forbindelse tages sproglige, stilistiske, herunder metriske, samt historiske og litteraturhistoriske spørgsmål op.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Latin samt til prøver på tilvalgsfag i Latin under 2018-ordningen.

 

Kurset forbereder til følgende prøver:

Latinsk poesi HLAB00541E, HLAK03961E

Det anbefales at anskaffe en tekstkritisk udgave af Vergils  Aeneide.  Den nyeste er af Gian Biagio Conte. Teubner 2009. I Oxford Classical Texts findes udgaver af Mynors 1969 og Hirtzel, udgivet talløse gange siden 1900. De to sidstnævnte, som er fuldtud anvendelige, har den fordel, at de indeholder alle Vergils  værker. Der findes flere gode kommentarer til 6. sang på et overkommeligt niveau, f.eks. R.G.Austin:  P.Vergili Maronis Aeneidos liber sextus, Oxford  1977 og Keith Maclennon: Virgil, Aeneid VI, Bristol Classical Press 2003.  Mere omfattende er: E. Norden: P. Vergilius Maro: Aeneis Buch VI. Leipzig 1903 (4. udg. Darmstadt 1957).

En fyldigere litteraturliste, herunder litteratur til Horats, vil foreligge ved semesterstart.                     

Studerende, som vil forberede sig forud for semesteret, kan have glæde af at læse hele Aeneiden i Otto Steen Dues oversættelse samt litteraturhistorie til romersk poesi, f.eks. i Michael v. Albrecht: Geschichte der Römischen Literatur 1-2. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1997 (1. udg. Bern og München 1992). Engelsk oversættelse: A History of Roman Literature 1-2. Leiden, N.Y., Köln 1997 eller i Gian Biagio Conte: Latin Literature. A  History. Baltimore and London 1994  (1. – italienske – udg. Firenze 1987). Specielt om epos: Lene Andersen: Epos.  Klassikerforeningens Kildehefter 2010.                                                             

Ovennævnte bøger findes på institutbiblioteket.

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Latin (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Latin (30 ETCS) være bestået.
Tekstlæsning og samtale, lejlighedsvis suppleret med forelæsning og evt. med oplæg fra de studerende
For læsning af perspektiverende oldgræsk tekst i oversættelse (jf. 2018-studieordningens ”særlige bestemmelser”) henvises til kurset Antik poesi.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve. 

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0