HLAK03891U LAT. Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Latin Language and Stylistics with Translation from Danish into Latin

Kursusindhold

Kursus gennemgår latinsk syntaks, morfologi, sproghistorie og stilistik. Vi læser og analysere prosa fra forskellige genre med henblik på deres stil og syntaks, og gennemgår ugentlige opgaveafleveringer til opøvelse af fagets discipliner, herunder oversættelse fra dansk til latin.

Det anbefales deltagerne at anskaffe sig flg. bøger inden semesterstart:

Michael Weiss: Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin (2009 el. 2020)

Milena Minkova : Introduction to Latin Prose Composition (2001 og sen.)

Allen and Greenough: New Latin Grammer (eller en andenstørre fremstilling af latinsk grammatik)

Man skal have bestået BA-uddannelsen i Latin for at følge kurset.
Holdundervisning, forelæsninger og øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Latin

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur