HLAK03751U  LAT: Latinsk seminar: Ovid

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

LAT: Latin Seminar: Ovid

Kursusindhold

Der læses et bredt udvalg af den augustæiske digter Ovids forfatterskab. Udvalgene vil strække sig fra de tidlige værker Amores og Heroides over hovedværkerne Ars amatoria og Metamorphoses til de sene eksildigtsamlinger Tristia og Epistulae ex Ponto.

En liste over kursuslitteratur rundsendes inden semesterstart.
 

Forelæsninger, tekstlæsning, studenteroplæg, prøveforberedende vejledning.
Kurset fører i kombination med kurset Antik poesi til eksamen i Latinsk poesi.

Kurset kan desuden anvendes som forberedelse til en af følgende prøver: 'Frit genre- eller periodeorienteret område', 'Filologisk praksis 1 (forelæsning)' og 'Filologisk praksis 2' (artikel) på kandidatuddannelsen i latin' (inkl. profil 'latinsk middelalderfilologi'), samt til Filologisk praksis 3: udgave, kommentar eller oversættelse (latin eller latinsk middelalderfilologi) på kandidattilvalgsordningen for Klassisk græsk, Latin, Oldtidskundskab og Middelalderkundskab. Kurset kan ligeledes anvendes som forberedelse til de tilsvarende eksaminer på 2018 og 2008-ordningerne. Herudover kan kurset anvendes som forberedelse til prøver i 'Frit område' på tilvalgs- og sidefagsuddannelser i latin.

Bemærk at alle eksaminationsformer ikke er præsenteret i kursusbeskrivelsen.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin KA

 

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin KA

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin KA

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

Latin BA

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0