HLAK03601U LAT. Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Latin Language and Stylistics with Translation from Danish into Latin

Kursusindhold

Kursus i latinsk syntaks, morfologi, sproghistorie og stilistik for viderekomne; kurset omfatter øvelser samt ugentlige opgaveafleveringer til opøvelse af fagets discipliner, herunder oversættelse fra dansk til latin.

Det forudsættes at deltagerne er i besiddelse af mindst én større fremstilling af latinsk grammatik (fx Kühner-Stegmann). Det anbefales deltagerne at anskaffe sig flg. bøger inden semesterstart:

Michael Weiss: Outline of the Historical and Comparative Grammar of Latin (2009 el. 2020)

Milena Minkova : Introduction to Latin Prose Composition (2001 og sen.)

Man skal have bestået BA-uddannelsen i Latin for at følge kurset.
Holdundervisning, forelæsninger og øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Latin

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger kan medbringes. Det anføres på besvarelsen, hvilke ordbøger der er medbragt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur