HLAK03601U LAT. Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Latin Language and Stylistics with Translation from Danish into Latin

Kursusindhold

Indføring og øvelser i latinsk stilskrivning og grammatisk analyse. Deltagerne afleverer ugentligt besvarelser af skriftlige opgaver, som derpå kommenteres af underviseren. Dette foregår via Absalon.

Den grammatik og de grundbøger der benyttes på kurset, meldes ud på Absalon i god tid inden kursusstart.

Man skal have bestået BA-uddannelsen i Latin for at følge kurset.
Forelæsninger, øvelser og ugentlige hjemmeopgaver.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Latin

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger kan medbringes. Det anføres på besvarelsen, hvilke ordbøger der er medbragt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur