HLAK03601U  LAT. Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Latin Language and Stylistics with Translation from Danish into Latin

Kursusindhold

Indføring og øvelser i latinsk stilskrivning og grammatisk analyse. Deltagerne afleverer ugentligt besvarelser af skriftlige opgaver, som derpå kommenteres af underviseren. Dette foregår via Absalon.

Der henvises i undervisningen til blandt andet Rubenbauer & Hofmann: Lateinische Grammatik (1975 eller senere udgaver) samt Renato Oniga: Latin, A Linguistic Introduction, Oxford 2014.

Desuden findes der kursusmateriale i kursusrummet i Absalon.

Man skal have bestået BA-uddannelsen i Latin for at følge kurset.
Forelæsninger, øvelser og ugentlige hjemmeopgaver.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger kan medbringes. Det anføres på besvarelsen, hvilke ordbøger der er medbragt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0