HLAB10151U LAT Latinsk prosa 2: filosofi og retorik

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

LAT Latin prose 2: Philosophy and Rhetoric

Uddannelse

Sidefag i Latin

Kursusindhold

Kurset består af to spor:

Antik filosofi:

Kurset giver et historisk overblik over antikkens græsk-romerske filosofiske tradition og introducerer gennem læsning af et udvalg af kildetekster i oversættelse til denne traditions centrale problemstillinger, tænkere og filosofiske retninger.

Romersk historie og historieskrivning:

Vi læser uddrag af Cicero’s De officiis, det sidste og mest indflydelsesrige af hans filosofiske skrifter. Læsningen vil dels fokusere på oplæsning, oversættelse og grammatisk analyse af teksten, dels på forståelsen af dens filosofiske indhold.

 

Deltagerne skal følge begge spor.

Romersk filosofi:

Deltagere på kurset bedes inden første undervisningsgang anskaffe sig Michael Winterbottoms tekstudgave: Cicero, De officiis (Oxford, 1994).

 

Antik filosofi:

Peter Adamson: Classical Philosophy, 2014, Oxford University Press

Peter Adamson: Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds, 2015, Oxford University Press.

Latin 1 og Latin 2 skal være bestået, før der kan aflægges eksamen på dette fagelement.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse