HLAB10141U LAT Latinsk prosa 1: historieskrivning og talekunst

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

LAT Latin prose 1: Historiography and Oratory

Uddannelse

Sidefag i Latin

Kursusindhold

Kurset består af to spor: (1) introducerende forelæsninger om græsk og romersk historie ved Thomas Heine Nielsen og Kristoffer Maribo herunder også læsning af udvalgte kilder i oversættelse, og (2) læsning af uddrag af latinske historikere på originalsprog ved Kristoffer Maribo.

Vi læser fjerde bog af Cæsars Gallerkrigen samt hele Sallusts skrift om Catilina og Tacitus' skrift om Germanien.

Deltagerne skal følge begge spor.

Caesar: Commentarii de bello Gallico 4 (21 normalsider)

Sallust: De coniuratione Catilinae (51 normalsider)

Tacitus: De origine et situ Germanorum (28 normalsider)

Latinsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst - studerende skal have bestået propædeutikken i Latin (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse