HLAB00661U LAT Latinsk sprogkundskab

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

LAT The Latin Language: History, Grammar and Stylistics

Kursusindhold

Kurset giver en systematisk indføring i grammatiske discipliner, herunder fonetik, morfologi og syntaks. Der øves i morfologisk og syntaktisk analyse samt oversættelse latin-dansk. For sidefagsstuderende vil der desuden være øvelser i latinsk stil (oversættelse dansk-latin). Undervisningen tager form af holdundervisning.

Målbeskrivelser

I kombination med kurset Oversættelse af græske og latinske tekster - teori og praksis, forbereder kurset til følgende prøver:

Latinsk sprogkundskab (BA-niveau)

Latinsk sprogkundskab med forskningsområde  (KA-sidefag)

Andrew Leigh, Latin Prose Composition: A Guide from GCSE to A Level and Beyond, Bloomsbury, 2019

Johan Nicolai Madvig, Latinsk Ordføiningslære, Aarhus Universitetsforlag, 2001

Renato Oniga, Latin: A Linguistic Introduction, Oxford University Press, 2014

Alle propædeutik-elementer samt yderligere 75 ECTS af bacheloruddannelsen i latin skal
være bestået eller tilmeldt, inden den studerende må aflægge prøven i latinsk sprogkundskab m. forskningsområde.
Holdundervisning, forelæsninger og øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Se aktuelle studieordninger:  Studieordninger Latin