HLAB00661U LAT Latinsk sprogkundskab

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

LAT The Latin Language: History, Grammar and Stylistics

Kursusindhold

Kurset giver en systematisk indføring i grammatiske discipliner for viderekomne, herunder fonetik, morfologi, syntaks, semantik og pragmatik i syn- og diakront perspektiv; der øves i morfologisk og syntaktisk analyse samt oversættelse latin-dansk (”version”). For sidefagsstuderende vil der desuden være øvelser i latinsk stil (oversættelse dansk-latin). Undervisningen tager form af holdundervisning og ugentlige skriftlige opgaver.

Målbeskrivelser

I kombination med kurset Oversættelse af græske og latinske tekster - teori og praksis, forbereder kurset til følgende prøver:

Latinsk sprogkundskab (BA-niveau)

Latinsk sprogkundskab  (KA-sidefag)

Til den sproghistoriske del af kurset anbefales det at anskaffe J. Clackson og G. Horrocks: The Blackwell History of the Latin Language (Blackwell 2007 og sen.), som kan anskaffes relativt billigt i paperback eller downloades via KB.

Til den syntaktiske del af kurset vil vi foruden de almindeligt anvendte grammatikker (herunder særlig: Hyllested/Østergaard, Jo Hermann, Rubenbauer-Hofmann) benytte os af Harm Pinkster: Latin Syntax and Semantics (Routledge 1990), som findes på SIGL's bibliotek og online her:   http:/​​/​​perseus.uchicago.edu/​​cgi-bin/​​philologic/​​navigate.pl?NewPerseusMonographs.19 - desværre er den ikke til at opdrive i fysisk form. Det vil være en god idé at orientere sig i denne bog inden kursets begyndelse.

Til den morfologiske del af kurset henvises til gængse grammatikker og udleverede materialer.

Holdundervisning og øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger kan medbringes til prøven. I besvarelsen anføres, hvilke hjælpemidler, der er benyttet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

Studieordning for Latin