HLAB00661U LAT Latinsk sprogkundskab

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

LAT The Latin Language: History, Grammar and Stylistics

Kursusindhold

Kurset giver en systematisk indføring i grammatiske discipliner for viderekomne, herunder fonetik, morfologi, syntaks, semantik og pragmatik i syn- og diakront perspektiv; der øves i morfologisk og syntaktisk analyse samt oversættelse latin-dansk (”version”). For sidefagsstuderende vil der desuden være øvelser i latinsk stil (oversættelse dansk-latin). Undervisningen tager form af holdundervisning og ugentlige skriftlige opgaver.

Målbeskrivelser

I kombination med kurset Oversættelse af græske og latinske tekster - teori og praksis, forbereder kurset til følgende prøver:

Latinsk sprogkundskab (BA-niveau)

Latinsk sprogkundskab  (KA-sidefag)

Renato Oniga, Latin: A Linguistic Introduction. Oxford, 2014.

Harm Pinkster, Latin Syntax and Semantics. Routledge, 1990.

Holdundervisning og øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger kan medbringes til prøven. I besvarelsen anføres, hvilke hjælpemidler, der er benyttet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

Studieordning for Latin