HLAB00661U LAT Latinsk sprogkundskab

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

LAT The Latin Language: History, Grammar and Stylistics

Kursusindhold

Kurset tilsigter at introducere grundlæggende sprogvidenskabelig terminologi samt at opøve færdighed i at iagttage og beskrive fonetiske, morfologiske, syntaktiske, semantiske og stilistiske forhold i latinsk normalprosa. Der indgår oversættelse fra latin til dansk ("version").

Målbeskrivelser

I kombination med kurset Oversættelse af græske og latinske tekster - teori og praksis, forbereder kurset til følgende prøver:

Latinsk sprogkundskab (BA-grundfag)

Latinsk sprogkundskab  (KA-sidefag)

Til den sproghistoriske del af kurset anbefales det at anskaffe J. Clackson og G. Horrocks: The Blackwell History of the Latin Language (Blackwell 2007 og sen.), som kan anskaffes relativt billigt i paperback eller downloades via KB.

Til den syntaktiske del af kurset vil vi foruden de almindeligt anvendte grammatikker benytte os af Harm Pinkster: Latin Syntax and Semantics (Routledge 1990), som findes på SIGL's bibliotek og online her:  http:/​/​perseus.uchicago.edu/​cgi-bin/​philologic/​navigate.pl?NewPerseusMonographs.19 - desværre er den ikke til at opdrive i fysisk form. Det vil være en god idé at orientere sig i denne bog inden kursets begyndelse.

Til den morfologiske del af kurset vil vi foruden de almindeligt anvendte grammatikker benytte os af Sten Ebbesen og Johnny Christensens endnu uudgivne lyd- og formlære, som efter aftale vil blive udleveret i manuskriptform ved kursets begyndelse. 

 

Forelæsninger og skriftlige øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger