HLAB00652U LAT Latinsk filosofi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

LAT Latinsk filosofi

Kursusindhold

Kurset består af to dele.

Romersk filosofi

Vi læser uddrag af Cicero’s De officiis, det sidste og mest indflydelsesrige af hans filosofiske skrifter. Læsningen vil dels fokusere på oplæsning, oversættelse og grammatisk analyse af teksten, dels på forståelsen af dens filosofiske indhold.

 

Antik filosofi

Kurset giver et historisk overblik over antikkens græsk-romerske filosofiske tradition og introducerer gennem læsning af et udvalg af kildetekster i oversættelse til denne traditions centrale problemstillinger, tænkere og filosofiske retninger.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder i kombination med kurset Antik filosofi til prøven i Romersk filosofi på bachelorniveau i Latin samt til prøver på KA-niveau og tilvalgsfag i Latin.

Romersk filosofi:

Deltagere på kurset bedes inden første undervisningsgang anskaffe sig Michael Winterbottoms tekstudgave: Cicero, De officiis (Oxford, 1994).

 

Antik filosofi:

Peter Adamson: Classical Philosophy, 2014, Oxford University Press

Peter Adamson: Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds, 2015, Oxford University Press.

Latin 1 og Latin 2 skal være bestået, inden der må aflægges prøve på dette fagelement.
Holdundervisning, øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen -  Aktuelle studieordninger