HLAB00651U LAT Latinsk seminar: Filosofi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

LAT Latinsk seminar: Filosofi

Kursusindhold

Kurset består af to dele:

Romersk filosofi:

Hvad er følelser, hvornår bliver de til et problem, og hvad skal vi gøre med dem? I dette kursus, undersøger vi de svar som de Romerske filosoffer gav til disse (og andre) spørgsmål. Vi tager udgangspunkt i Ciceros Tusculanae disputationes og Senecas De ira for at forstå hvordan de romerske filosoffer opfattede følelserne, og hvordan de mente at filosofi kunne hjælpe med at styre dem.  

 

Antik filosofi:

Kurset giver et historisk overblik over antikkens græsk-romerske filosofiske tradition fra Thales til Boethius, og introducerer gennem læsning af et udvalg af kildetekster i oversættelse til denne traditions centrale problemstillinger, tænkere og filosofiske retninger.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder i kombination med kurset Antik filosofi til prøven i Romersk filosofi på bachelorniveau i Latin samt til prøver på KA-niveau og tilvalgsfag i Latin.

Romersk filosofi:

Cicero, Tusculanae Disputationes

Seneca, De ira

Graver, M. (2002). Cicero on the Emotions: Tusculan Disputations 3 and 4. Translation and Commentary. Chicago U Press.

Nussbaum, M. (1994). The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton U Press.

Morford, M. (2002). The Roman Philosophers. Routledge.

Braund and Gill, eds. (2009). The Passions in Roman Thought and Literature. CUP.

 

Antik filosofi:

Studerende skal inden første undervisningsgang have skaffet sig adgang til:

  • Peter Adamson, Classical Philosophy: A history of philosophy without any gaps, Volume 1 (Oxford, 2014)
  • Peter Adamson, Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: A History of philosophy without any gaps, Volume 2 (Oxford, 2015)
Holdundervisning og øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen -  Aktuelle studieordninger