HLAB00632U LAT. Latinsk poesi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Latin poetry

Kursusindhold

Latinsk poesi

I dette kursus læser vi romersk poesi fra republikansk tid og kejsertiden. 

Da latinsk (og græsk) poesi er kendetegnet ved at være skrevet på vers, lærer vi at skandere og oplæse versemål som det daktyliske heksameter, det elegiske distichon m.m. 

 

Antik poesi

Kurset Antik poesi gennemgår den græske og romerske poesis hovedgenrer og udvikling fra Homer. Vi læser et repræsentativt udvalg af græske og romerske digte i oversættelse samt eksempler på efterantikke forfatteres brug af græsk-romersk poesi. Vi vil placere disse poetiske traditioner i kulturhistorisk sammenhæng og diskutere spørgsmål som oversættelse og reception.

 

Deltagerne skal følge begge spor.

Målbeskrivelser

Kurset fører til prøven i:

Latinsk poesi.

Latinsk poesi:

 • Vergil: Aeneis (ed. Conte)
 • Ovid: Heroides VII (ed. Knox)
 • Catul: udvalgte digte (ed. Mynors)
 • Seneca: Phaedra (ed. Zwierlein)
 • Juvenal: Satura XII (ed. Willis)

 

Antik poesi:

Oliver Taplin (ed.): Literature in the Greek World (2001)

Gian Biagio Conte: Latin Literature: A History (1999)

Holger Friis Johansen: Fri Mands Tale (1984)

Ole Thomsen: Veje til Rom (2009)

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Latin (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Latin (30 ETCS) være bestået.
Holdundervisning med øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • I alt
 • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Latin

Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.