HLAB00631U LAT. Latinsk poesi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Latin poetry

Kursusindhold

I dette kursus tager vi vores udgangspunkt i et af de mest unikke poetiske værker fra den græsk-romerske oldtid, Lukrets De Rerum Natura. DRN er både det tidligste komplette eksempel på romersk heksameterdigtning og et unikt filosofisk digt, der blandt andet behandler universets atomstruktur, sjælens dødelighed, det materielle grundlag for opfattelse og tænkning og en (proto-darwinistisk) teori om udviklingen af det menneskelige samfund. Vi vil undersøge, hvordan Lukrets oversætter og formidler græsk filosofi på latin, hans brug af græske filosofiske og didaktiske modeller, hans relation til epikuræisk poetik, samt hvordan senere romerske digtere (såsom Vergil i Georgica) blev påvirket af hans digt. 

 

Kurset er en del af forløbet Latinsk poesi for BA studerende, samt en forberedelse for eksaminer for KA studerende.

Målbeskrivelser

Målbeskrivelser 

Kurset forbereder til følgende prøver på KA Latin:

Frit genre- eller periodeorienteret område

Filologisk praksis 1, 2 eller 3

Og på BA og KASF i Latin til prøven i:

Latinsk poesi (de studerende skal også følge kurset Antik poesi)

Lucretius, De Rerum Natura (OCT, ed. Bailey)

Bailey, Cyril. 1950. Titi Lvcreti Cari De Rerum Natura; edited with prolegomena, critical apparatus, translation and commentary. Clarendon Press.

Gale, Monica. 2008. Lucretius: De Rerum Natura V. OUP.

Sedley, D. N. 2003. Lucretius and the transformation of Greek wisdom. Cambridge University Press.

Greenblatt, Stephen. The Swerve: How the World Became Modern. New York.

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Latin (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Latin (30 ETCS) være bestået.
Holdundervisning med øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Latin

Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.