HLAB00631U LAT. Latinsk poesi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Latin poetry

Kursusindhold

Fokus for dette seminar er Vergils Aeneiden.

Vi undersøger, hvordan Vergil bruger Catuls poesi, og hvordan Seneca bruger Vergils poesi. Vi læser Aeneidens sjette sang (epos), et par af Vergils ekloger, et udvalg af Catuls digte (lyrik) samt et uddrag af Senecas Thyestes (drama). Fokus for sekundærlitteraturen vil være metrik og tekstkritik samt de tre digteres indbyrdes forhold.

Målbeskrivelser

Målbeskrivelser 

Kurset forbereder til følgende prøver på KA Latin:

Frit genre- eller periodeorienteret område

Filologisk praksis 1, 2 eller 3

Og på BA og KASF i Latin til prøven i:

Latinsk poesi (de studerende skal også følge kurset Antik poesi)

Conte, G.B. (ed.) 2009. P. Vergilius Maro. Aeneis, Berlin

Mynors, R.A.B. (ed.) 19602. C. Valerii Catulli: Carmina, Oxford

Tarrant, R.J. (ed.) 1985. Seneca's Thyestes, Atlanta

 

Sekundærlitteratur (udvalg)

Conte, G.B. 2013. Ope ingenii, Berlin

Duckworth, E.G. 1964. "Variety and Repetition in Vergil's Hexameters", Transactions and Proceedings of the American

                                             Philological Association 95: 9-65

Harrison, S.J. 2000. "The Need for a New Text of Catullus", 63-79 i Reitz, C. (ed.) Vom Text Zum Buch, St. Katharinen

Harrison, S.J. 2004. "Catullus 63: Text and Translation", Mnemosyne 57: 514-519

Larsen, K.M.E. 2017. "Through the Airy Waves. Catullus 66.55", Mnemosyne 70: 521-24

Larsen, K.M.E. 2017. "Catullus 66.53 and Virgil, Eclogues 5.5", Classical Quarterly 67.1: 304-307

Larsen, K.M.E. 2019. "C. Valerii Catulli Carmen 66: A Critical Edition with Introduction, Translation and Textual

Commentary", Classica et Mediaevalia 67: 109-52

Maribo, K. 2016. "Tekstproblemer i Vergils Aeneide. Et tekstkritisk studie af Aeneidens første sang", Aigis 17.1: 1-30

Nappa, C. 2007. "Catullus and Vergil", 377-398 i Skinner, M.B. (ed.) A Companion to Catullus, New Jersey

Nisbet, R.G.M. 1991. "How Textual Conjectures Are Made", Materiali e discissioni l'analisi dei testi classici 26: 65-91

Smolenaars, J.J.L. 1998. "The Vergilian Background of Seneca's "Thyestes"", Vergilius 44: 51-65

Tarrant, R.J. 2016. Texts, Editors, and Readers, Cambridge

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Latin (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Latin (30 ETCS) være bestået.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Studieordninger på Latin

Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.